Српски романтизам

BajronТраје од треће деценије 19. века, па до седамдесетих година 19. века. Епоха српског романтизма сва је у знаку Вука Караџића и његове борбе за афирмацију народног језика. Практично сви српски романтичари били су присталице Вукових идеја и инспирисали су се народном поезијом. Ово доба поклапа се са добом националног буђења и културног препорода. Књижевно стваралаштво Срба у овом раздобљу је углавном песничко. Истиче се плејада песника, почев од Бранка Радичевића, преко Ђуре Јакшића, Јована Јовановића Змаја до Лазе Костиће.